Cienījamie klienti!

Informējam Jūs, kā internet veikals elstar.lv apvienojas ar volt.lv.
Jūsu parole un lietotājvārds paliek nemainīgi.

Gadījumā, ja Jūsu lietotājavārds vai parole nedarbojas, lūdzam reģistrēties vēlreiz!

Ar cieņu,
VOLT.LV
Уважаемые клиенты!

Информируем Вас, что интернет магазин elstar.lv обьединен с volt.lv.
Ваше имя порльзователя и пароль остались неизменны.

В случае, если имя пользователя и пароль не работают, просьба зарегистрироваться заново!

С уважением,
VOLT.LV